Haşim Emre ACUN

  • İzmir
  • Bilgisayar İşletmeni

Hakkımda

SKS Daire Başkanlığı Personel Özlük İşleri Sorumlusu SKS Daire Başkanlığı Personel Maaş Mutemeti SKS Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

İletişim

SKS Daire Başkanlığı Personel Özlük İşleri Sorumlusu SKS Daire Başkanlığı Personel Maaş Mutemeti SKS Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

D: 7830
E: hemreacun@karatekin.edu.tr
T:
F: İzmir