Şube Müdürü
Bünyamin AKKAYA
İdari Mali İşler Şube Müdürü
7831
bunyaminakkaya@karatekin.edu.tr