Üniversitemiz Son 3 Yıla Göre Akademik/İdari Personel ve Öğrenci Dağılım İstatistikleri

Eğitim ve öğretim alanında, hızlı bir yükselişe sahip üniversitemiz, deneyimli ve tecrübeli akademik ve idari personel ile eğitim ve öğretim faaliyetine devam etektedir. Bu bağlamda insan kaynaklarının çeşitliliğine büyük önem vermektedir. Bunun yanı sıra üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren birimlerde örgün öğretim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim, yaz okulu ve uluslararası ortak program, tezli-tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programlarında ulusal ve uluslararası çok sayıda öğrenciye eğitim ve öğretim hizmeti sunulmaktadır. Bu bağlamda ÇAKÜ ailesi bir taraftan ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler ile büyümeye devam ederken diğer taraftan da ülkemizin farklı bölge ve şehirlerinden akademik ve idari personele de kapılarını açmaktadır. Üniversitemizin son 3 yılda illere ve ülkelere göre öğrenci dağılımları ve insan kaynaklarına dâhil olan akademik ve idari personelin illere göre dağılımı özet olarak aşağıda verilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma