Üniversitemizin 2024 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Takvimi Belirlendi

Üniversitemiz kurumsallaşma sürecini etkin bir şekilde sürdürmek için her yıl akademik ve idari personele yönelik ihtiyaç temelli hizmet içi eğitimler düzenlemektedir.

Bu bağlamda, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz DEMİREL`in başkanlığında; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri ile 05.02.2024 tarihinde saat 14:00’da Senato Toplantı Salonunda 2024 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı`nı belirlemeye yönelik toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda; Kurumsallaşma ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Toplantı Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemi ve Kurumsal Akreditasyon Eğitimi, Analitik Bütçe, Satın Alma Eğitimi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Eğitimi, Ek Ders İşlemleri PersonelMaaşveÖzlükHaklarıÖdemeleri(KBS‐MYS), Ofis Programları (Word, Excel), Yazışma Kuralları, İş ve Meslek Etiği, Mobbing, İlkyardım Eğitimi, Bireysel ve Kurumsal İletişim, Zaman Yönetimi, Ekip Çalışması ve Motivasyon, Stres ve Öfke Yönetimi, Bilgi Güvenilirliği ve Dezenformasyon, , Aile İçi İletişim, Çevre Eğitimi, Sosyal Medya Bağımlılığı ve Çatışma Yönetimi konulu hizmet içi eğitimler takvime bağlandı.

Yayınlanma Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe